Robert Whitney

me@rob.cat www.Rob.cat

Geek, Gamer, Blogger, breaker of things & destroyer of @world.

I am a programmer, writer, and avid PC gamer with a passion for technology and storytelling. My background in programming allows me to bring a unique perspective to my writing, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others through my blog. I look forward to connecting with like-minded individuals and exploring the latest developments in the tech world.

Sóc un programador, escriptor i jugador apassionat de PC amb una passió per la tecnologia i la narrativa. La meva formació en programació em permet tenir una perspectiva única en la meva escriptura, i m'agrada compartir els meus coneixements i les meves experiències amb altres a través del meu blog. Espero connectar amb persones amb interessos similars i explorar les darreres novetats en el món de la tecnologia.

Я программист, писатель и горячий поклонник ПК-игр с увлечением технологиями и рассказыванием историй. Мое образование в области программирования позволяет мне приносить уникальный взгляд на мою писательскую деятельность, и я люблю делиться своим знанием и опытом с другими через мой блог. Я жду с нетерпением встречи с людьми с похожими интересами и изучения последних разработок в мире технологий.

It's okay to not be perfect: A programmer's journey to acceptance

Posted by Robert Whitney in
Sharing my personal journey as a programmer struggling with perfectionism and OCD. Learn how I use routine, structure, and self-compassion to overcome it.

Hello again world!

Posted by Robert Whitney in
A description of recent coding activities and changes to my website.

A Modern Guide to hardening Linux

Posted by Robert Whitney in Linux
A brief introduction to hardening Linux in 2020.

Gentoo Quick Install Guide

Posted by Robert Whitney in Linux
A step by step guide on how to install Gentoo Linux from the minimal installation ISO

Hello world, my name is Rob

Posted by Robert Whitney in Projects
My name is Rob and I'll be your host this fine evening at Rob.cat